Portfolio: Homeless: Kate

8x10 Silver gelatin contact printedition of 10
Kate, 2003

8x10 Silver gelatin contact print 

edition of 10